Prosjektbeskrivelser

Anette Hatlen Nøsterberget

 

Contact mail: anette.nosterberget@online.no Phone: +47-95 08 09 29

UPCOMING EXHIBITIONS

 

Sept. 2014 Gagliardi Gallery, London

 

 

 

OM PERFECT.IMPERFECT.

En handling eller en tilstand som utviklet seg i fortiden uten å nå noen avslutning. Grensene mellom den indre og den ytre virkeligheten oppheves og tegningene dokumenterer hvordan jeg som kunstner og menneske endres over tid.Arbeidenes grå toner kan minne om røntgenbilder, noe som gir avstand, samtidig som det blottlegger underliggende funksjon og problematikk. Denne avstanden til det intime rommet tilrettelegger for å benytte meg selv som forskningsobjekt. Organismer i forskjellige stadier av utbrudd eller sammenbrudd, elementer av kropp og natur, tematiserer både det brutale og det sårbare ved eksistens og forgjengelighet.

Jeg arbeider følelsesstyrt og kompromissløst. Handlinger blir en kanal for tanker og følelser knyttet opp mot personlige og kollektive erfaringer. Tørre tegnemedier møter en motsetning i flytende tusj og maling. Tegningenes egne krav og muligheter blir eksistensielle betingelser og disse kravene og mulighetene vises som former og spor i billedflaten.

 

OM MYCELIUM PROJECT:

En dissekering av det åndelige mennesket,og de kraftfulle og noen ganger smertefulle omformelsesprosessene menneske og samfunn gjennomgår. Som i naturens langsomme prosesser møtes i den nitidige tegningen luft og materie, og en bevegelse og omdannelse begynner. I maleriene skaper bruddstykker, nedbrutte flater og former sammen en fortettet overflate hvor nye fortellinger får rom til å oppstå.

 

OM UNFINISHED BUSINESS:

Enhver forståelse vil være avhengig av sosial, historisk og kulturell kontekst. Vi må likevel akseptere at vi er en del av helheten. Alle ting forholder seg til noe annet på en bestemt måte i nøyaktig et lite øyeblikk. Å være i kontakt med behovene våre, med omgivelsene eller med andre mennesker fører til forandring, men resultatene kan ikke forutsies. Konteksten virker inn på hvordan vi tolker en hendelse eller tilstand, og den kan også virke inn på hvordan hendelsen forløper. En intensiv og offentlig maleprosess over ti dager hvor jeg undersøkte hvordan miljø og mellommenneskelig interaksjon skaper forandringer. I det øyeblikk et bilde virket løst, ble det tilført noe nytt som forstyrret balansen og forandret retningen. Slik ble prosessen målet, ikke bildet i seg selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved